Use Case Fully in Control – Cloud Platform

FlexChecker zet het cloud platform van Fully in Control in als samenwerkingsplatform
voor uw Plan-Do-Check-Act cyclus.

In FIC beheert u relevante normen, wetten en doelstellingen. U modelleert (nieuwe versies van) processen. Daarnaast inventariseert u met elkaar mogelijke risico’s en beheersmaatregelen.

U kunt klein beginnen, bijvoorbeeld met de relevante procedures voor NEN 4400.

Een procesdesigner is aanwezig in de processen-module. Alle elementen uit het procesdesign kunt u interactief maken. Zo heeft iedere processtap een instructie voor de uitvoering. Alle processtappen bij elkaar kunnen tot een manual (PDF of MS Word) omgevormd worden via de rapportfunctie.

Gaat u een niveau verder, dan volgt u de stap naar inventarisatie van risico’s en beheersmaatregelen. Beheersmaatregelen kunnen periodiek getoetst worden op aanwezigheid en/of inhoudelijke werking.

Deze toetsen of audits worden toegewezen aan risico-eigenaren die via automatische acties op de hoogte gesteld worden van de uit te voeren actie.

Via dashboards kan in een oogopslag gezien worden welke activiteiten achterlopen of afgerond zijn.

Wat organisaties vaak via excelsheets en actielijsten organiseren, kan nu gestructureerd en waar mogelijk geautomatiseerd geregeld worden.