Certificering Uitzendbureau’s 2025

Medio 2023 zal het wetsvoorstel rondom de certificering van uitzendbureau’s in de Tweede Kamer worden behandeld.

Tijdens het FlexEvent 29-11-2022 is uitgebreid ingegaan op de aanloop naar deze wijzigingen.

Na de aanbevelingen van de Commissie Roemer over misstanden bij de huisvesting van arbeidmigranten, is een strakkere regulering van de gehele uitzendbranche als wens geuit. Met de SNA-norm in de hand als basis, zal een certificering instantie (ZBO) opgericht worden. In 2024 zullen naar verwachting de aanvragen tot certificering gaan starten. Het kabinet zet gestaag de nodige stappen.

Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet een uitzendbureau laten zien dat het zich aan de regels houdt. Uitzendbureaus worden periodiek gecontroleerd, op onder andere betaling van het juiste loon en het juist doen van belastingaangifte. Ook moeten uitzendbureaus een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben, een waarborgsom van € 100.000 betalen en gecertificeerde huisvesting aanbieden. Als een uitzendbureau zijn certificaat verliest, mag het niet meer op de markt opereren.

Hoe bereidt u zich voor als uitzendondernemer? Hoe borgt u dat de normering goed in uw werkprocessen geborgd is. Wie werkt die processen uit? Hoe documenteert u en houdt u de procesdocumentatie actueel. Heeft u alle risico’s en controlemaatregelen in beeld?

FlexChecker biedt u een toolkit om dit goed te organiseren.

Vraag een demo aan, of bel ons voor een afspraak!