Blog

Kennisbank Update 1-2-2021

De FlexChecker kennisbank groeit! Hier de updates van de afgelopen periode. Neem contact op voor informatie over abonnementen.

www.flexchecker.com

JANUARI 2021 – FlexChecker Kennisbank:
1. Sectie Wet en regelgeving – Arbowet
– volledige set van artikelen uit Arbowet met beheersmaatregelen

2. Sectie Normen Frameworks – VCU
– auditframework, documentvoorbeelden, beheersmaatregelen

DECEMBER 2020 – FlexChecker Kennisbank:
1. Sectie Normen Frameworks – Kostprijscalculator 2021
– Excel module o.b.v. de ABU standaard kostprijsopbouw.

2. Sectie Wet en Regelgeving – Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
– diverse beheersmaatregelen voor juiste toepassing wet WOR

3. Sectie Consults – LKV
– consult voor toepassing Loonkostenvoordelen

4. Sectie Wet en Regelgeving – CAO ABU
– complete set van risico’s en beheersmaatregelen

5. Sectie Normen Frameworks – Framework Autorisatiematrix
– Delegation of Autority schema

6. Sectie Normen Frameworks – Framework RASCI matrix
– voorbeeldtemplate voor indeling van functies en rollen in bedrijfsprocessen

7. Sectie Normen Frameworks – Commercial & Financial Accounting
– diverse controls “revenue recognition”

8. Sectie Wet & Regelgeving – Wet tegemoetkoming loondomein
– LKV -> beslisboom voor bepaling van toepassing Loonkostenvoordelen

Het is soms één grote bingo

Kwaliteit en compliancy? Het is soms één grote bingo……

Een uitzendonderneming heeft nogal wat balletjes in de lucht te houden. De organisatie wil succesvol zijn, en de kwaliteit leveren die zij predikt… soms een grote opgave.

….en of je iedere maand zonder zorgen weer terug kan kijken? Het is soms één grote bingo…

FlexChecker helpt hierbij! 

  1. Ons Cloud Platform levert tools voor o.a. proces- en risicobeheersing.
  2. Onze kennisbank levert een gestructureerde opzet van diverse controls en beheersmaatregelen.
  3. Onze consultants leveren inhoudelijk advies over regelgeving, organisatie en het stroomlijnen van de operatie.

Vraag een demo aan of stuur ons een bericht voor meer toelichting.

OMZET VOLLEDIG? OF…?

Als uitzendondernemer wil je één ding altijd zeker stellen. Alle afspraken die je maakt over gewerkte uren, afkoopsommen, W&S opdrachten et cetera wil je zo spoedig mogelijk en juist gefactureerd hebben.

Notabene is een uitzendbedrijf een voorfinancierder van alle salarissen. Eerst betalen dan pas leveren, of just in time, is er in onze branche niet bij.

Een uitzendkracht is geen #dropshipping product, waarbij de omzet al betaald is voordat het product is geleverd.

Bij deze KEY CONTROLS gaan uitzendondernemers nog weleens nat. Is de VOLLEDIGHEID VAN DE OMZET echt geborgd en hoe tonen we dit aan?

Een accountant vraagt deze REVENUE RECOGNITION standaard tijdens de jaarlijkse controles, maar die zit niet wekelijks aan tafel om dit te borgen.

Hoe weet je zeker dat behaalde omzet in een latere maand niet gecorrigeerd worden of afgeboekt wordt?

Een goede inventarisatie en opvolging van deze KEY CONTROLS is van essentieel belang.

De FlexChecker kennisbank heeft alle mogelijke controls op dit gebied beschikbaar. Met één druk op de knop neemt u ze over in uw eigen omgeving. Vervolgens stelt u toetsmomenten in die iedere periode via een automatische workflow bij de betreffende uitvoerders terecht komen. 

FlexChecker maakt inzichtelijk of de gewenste controles worden gedaan en u ziet in een overzichtelijk dashboard waar de mogelijke risico’s optreden.

Zo bent u in control!