Certificering wordt Toelatingsstelsel (Wtta)

Minister Karien van Gennip (SZW) wil een toelatingsstelsel invoeren voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Het toelatingsstelsel komt in de plaats van een eerder aangekondigde certificeringsplicht.

Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten.

Lees verder het artikel op Flexnieuws

Lees hier meer informatie van de rijksoverheid

Download hier het wetsvoorstel voor het Toelating Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten

Reactie Raad van State van april 2023 vindt u hier

8 vragen over NEN 4400-1

De NEN 4400-1 norm is vanaf 2023 voorzien van diverse wijzigingen. Een nieuw onderwerp in de controle, is dat de aanwezigheid van proceduredocumentatie meegewogen wordt in de bepaling van het risicoprofiel van de onderneming. In Flexmarkt magazine beantwoorden we een aantal basisvragen over dit onderwerp.

FlexChecker biedt met het cloudplatform van Fully in Control een praktische toolkit voor proceduredocumentatie. Via een abonnement op de centrale FlexChecker kennisbank, staan de diverse procedures al in voorbeeld beschikbaar. U hoeft ze alleen nog te vertalen naar de toepassing binnen uw organisatie.

Het cloudplatform biedt met andere modules een methode om uw interne controles te organiseren. Via auditworkflows en geautomatiseerde taken, brengt u uw organisatie in control.

NEN 4400-1 – 2023 beschikbaar

Zojuist is de nieuwe NEN4400-1 norm beschikbaar gekomen. 

https://www.nen.nl/nen-4400-1-2023-nl-305720

FlexChecker verwerkt haar praktijkkennis en informatie uit de norm tot templates voor procesflows, procedure toelichting en beheersmaatregelen in haar online kennisbank.

In de NEN4400-1 norm wordt vanaf 2023 getoetst op opzet en bestaan van procedures.

Documentatie moet dus klaar liggen, actueel zijn en toegepast worden in de praktijk. FlexChecker is in nauw contact met auditerende instanties om voorbereid te zijn op dit onderdeel.

Wilt u een vliegende start maken, vraag ons gerust om een demonstratie.

Certificering Uitzendbureau’s 2025

Medio 2023 zal het wetsvoorstel rondom de certificering van uitzendbureau’s in de Tweede Kamer worden behandeld.

Tijdens het FlexEvent 29-11-2022 is uitgebreid ingegaan op de aanloop naar deze wijzigingen.

Na de aanbevelingen van de Commissie Roemer over misstanden bij de huisvesting van arbeidmigranten, is een strakkere regulering van de gehele uitzendbranche als wens geuit. Met de SNA-norm in de hand als basis, zal een certificering instantie (ZBO) opgericht worden. In 2024 zullen naar verwachting de aanvragen tot certificering gaan starten. Het kabinet zet gestaag de nodige stappen.

Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet een uitzendbureau laten zien dat het zich aan de regels houdt. Uitzendbureaus worden periodiek gecontroleerd, op onder andere betaling van het juiste loon en het juist doen van belastingaangifte. Ook moeten uitzendbureaus een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben, een waarborgsom van € 100.000 betalen en gecertificeerde huisvesting aanbieden. Als een uitzendbureau zijn certificaat verliest, mag het niet meer op de markt opereren.

Hoe bereidt u zich voor als uitzendondernemer? Hoe borgt u dat de normering goed in uw werkprocessen geborgd is. Wie werkt die processen uit? Hoe documenteert u en houdt u de procesdocumentatie actueel. Heeft u alle risico’s en controlemaatregelen in beeld?

FlexChecker biedt u een toolkit om dit goed te organiseren.

Vraag een demo aan, of bel ons voor een afspraak!