8 vragen over NEN 4400-1

De NEN 4400-1 norm is vanaf 2023 voorzien van diverse wijzigingen. Een nieuw onderwerp in de controle, is dat de aanwezigheid van proceduredocumentatie meegewogen wordt in de bepaling van het risicoprofiel van de onderneming. In Flexmarkt magazine beantwoorden we een aantal basisvragen over dit onderwerp.

FlexChecker biedt met het cloudplatform van Fully in Control een praktische toolkit voor proceduredocumentatie. Via een abonnement op de centrale FlexChecker kennisbank, staan de diverse procedures al in voorbeeld beschikbaar. U hoeft ze alleen nog te vertalen naar de toepassing binnen uw organisatie.

Het cloudplatform biedt met andere modules een methode om uw interne controles te organiseren. Via auditworkflows en geautomatiseerde taken, brengt u uw organisatie in control.