NEN 4400-1 – 2023 beschikbaar

Zojuist is de nieuwe NEN4400-1 norm beschikbaar gekomen. 

https://www.nen.nl/nen-4400-1-2023-nl-305720

FlexChecker verwerkt haar praktijkkennis en informatie uit de norm tot templates voor procesflows, procedure toelichting en beheersmaatregelen in haar online kennisbank.

In de NEN4400-1 norm wordt vanaf 2023 getoetst op opzet en bestaan van procedures.

Documentatie moet dus klaar liggen, actueel zijn en toegepast worden in de praktijk. FlexChecker is in nauw contact met auditerende instanties om voorbereid te zijn op dit onderdeel.

Wilt u een vliegende start maken, vraag ons gerust om een demonstratie.