Cloud Platform

FlexChecker zet het cloud platform van Fully in Control in als samenwerkingsplatform voor uw medewerkers. Hierin formuleert u de organisatiedoelen. U modelleert (nieuwe versies van) processen. Daarnaast inventariseert u met elkaar mogelijke risico’s.

Als risico’s relevant of urgent zijn, kunt u ze voorzien van beheersmaatregelen en door workflow gestuurde toetsen/audits. De toetsen en audits worden gekoppeld aan risico-eigenaren die via workflowmanagementacties op het juiste moment, met de juiste instructies, de cruciale werkzaamheden onder de aandacht brengen. Via dashboards kan in een oogopslag gezien worden welke activiteiten achterlopen of afgerond zijn.

Wat organisaties vaak via excelsheets en actielijsten organiseren, kan nu gestructureerd en waar mogelijk geautomatiseerd geregeld worden.